Achtergrondinformatie

Informatica

Informatica heeft een plaats in ons onderwijs. Immers de computer is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De computer biedt ons mogelijkheden om snel op nieuwe ontwikkelingen in te spelen. Wij leren de kinderen vanaf groep 1 om met de computer om te gaan. Iedere groep beschikt over voldoende leerlingdevices met op de groep afgestemde software, al dan niet behorend bij de gebruikte methodes. De groepen 1 en 2 hebben I-pads. De hogere groepen hebben beschikking over chromebooks voor elk kind. Alle groepen zijn voorzien van een digibord. Op school zijn tevens twee 3D-printers aanwezig die worden gebruikt bij de techniek- en ICT-lessen.

Culturele vorming

De Zeevonk maakt jaarlijks een keuze uit het door H’art aangeboden programma. Er wordt een selectie uit de dans-, muziek- en toneelvoorstellingen gemaakt. Alle groepen brengen in een schooljaar een bezoek aan een toneel- of dansvoorstelling. Ook een muziekvoorstelling of een film behoren tot de mogelijkheden. 
We vinden het als school belangrijk dat onze leerlingen kennis maken met diverse musea en we bezoeken met alle leerjaren een museum.
De groepen 1,2 en 3 blijven dicht bij huis en gaan op bezoek bij het Zandvoorts museum en het Juttersmuseum in Zandvoort. Door de groepen 4 en 5 worden het Teylersmuseum en het Frans Halsmuseum in Haarlem bezocht. En tot slot brengen de groepen 6,7 en 8 jaarlijks een bezoek aan één van de drie grote Amsterdamse musea, het Rijksmuseum, het Stedelijk museum of het van Goghmuseum. Aan het einde van de basisschool hebben alle kinderen dus deze zeven musea bezocht.

Vakdocenten dans, kunst en muziek

De Zeevonk besteedt aan de disciplines dans, kunst en muziek extra aandacht met behulp van vakdocenten. Alle groepen hebben wekelijks een vakdocent dans, kunst of muziek in  de klas die de kinderen meenemen in hun creatieve werelden. Op deze manier ontdekken kinderen bij zichzelf nieuwe talenten. Deze kunstlessen worden in blokken door het schooljaar heen aangeboden.

Geestelijke stromingen

Wij besteden in ons onderwijs bewust aandacht aan maatschappelijke- en culturele verhoudingen en de diversiteit aan geestelijke stromingen, zonder daarbij een bepaalde geestelijke stroming aan te hangen. Daardoor hopen we dat de kinderen onze samenleving en hun eigen plek hierin beter kunnen begrijpen, zodat zij hier als volwaardige burgers aan deel leren nemen. In onze methode 'Vieren kun je leren' wordt hieraan ook aandacht besteedt. Naast de lessen uit deze methode krijgen de leerlingen uit de groepen 4,5 en 6 ook wekelijks les van een vakdocent HVO (Humanistisch Vormend Onderwijs)

Schooltuin

Sinds januari 2014 heeft OBS De Zeevonk tegenover de school een omheinde schooltuin. Hierin kweken de leerlingen allerlei groenten en kruiden. Er is een buitenlokaal en een bijenhotel met een eigen bijenvolk. Een deel van het terrein is ingericht als natuurlijke speelplaats. We hebben een waterpomp en een heuse modderkeuken in de schooltuin, waar de kinderen naar hartenlust kunnen kliederen met zand en water. Er staat een tipi van wilgentakken waarin de kinderen zich kunnen verstoppen. Ook is er een zogenaamd 'Blote voetenpad' waar kinderen kunnen ervaren hoe verschillende natuurlijke materialen aanvoelen als je hier overheen loopt.

Bibliotheek op School “Het Boekenparadijs”

De Bibliotheek op School is een bibliotheek voor de leerlingen van onze school. De bibliotheek is gevestigd op de begane grond van ons schoolgebouw. Deze bibliotheek wordt gerund door de leerlingen van groep 8, zij hebben hiervoor een opleiding gehad bij de Openbare Bibliotheek. Alle groepen brengen iedere 2 weken een bezoek aan Bibliotheek op School. Daarnaast bepalen de kinderen welke activiteiten er plaatsvinden, welke boeken er worden aangeschaft en hoe de bibliotheek wordt ingericht. Volwassenen hebben alleen op de achtergrond een begeleidende rol. Er is wetenschappelijk bewezen dat een BoS een positief effect heeft op de leesontwikkeling van kinderen. Kinderen die deelnemen aan een BoS lezen meer in hun vrije tijd dan kinderen van vergelijkbare scholen die niet deelnemen aan een BoS. Ook hebben zij een positievere houding ten aanzien van boeken.

Cultureel Erfgoed Zandvoort

Zandvoortbreed is er een erfgoedleerlijn opgezet. Deze leerlijn is opgezet in samenwerking met de andere Zandvoortse scholen en de verschillende cultuurhistorische instellingen binnen Zandvoort en omgeving. Hierbij staat het Zandvoortse erfgoed hoog in het vaandel. Na acht schooljaren hebben de leerlingen de complete leerlijn doorlopen en zijn zij op de hoogte van de geschiedenis van het mooie dorp waarin zij opgroeien.

Schoolreisjes

Voor de kinderen van groep 1 t/m 7 is er een eendaagse schoolreis. Voor de kinderen van groep 8 is er een meerdaagse schoolreis.

Monumenten

In 1986 werd door de school het vliegeniersmonument op het Kromboomsveld in de Waterleidingduinen geadopteerd. Hier lieten 6 jonge Engelse vliegeniers aan het eind van de Tweede Wereldoorlog het leven. Half april wordt door groep 8 een krans bij dit monument gelegd. Naast het Vliegeniersmonument  is het gedenkmonument op de Linnaeusstraat in Zandvoort ook door onze school geadopteerd. Hier wordt de jaarlijkse 4 mei herdenking van de gemeente Zandvoort gehouden. En hier wordt door leerlingen van groep 8 ook een krans gelegd.

Verkeersexamen

De kinderen van groep 7 leggen in april een theoretisch en een praktisch verkeersexamen af. Het praktisch examen wordt georganiseerd door de Zandvoortse basisscholen i.s.m. Veilig Verkeer Nederland en de politie. Het verkeersexamen vindt plaats op vrijwel alle basisscholen in Nederland.

Sportdag

Jaarlijks vindt een sportdag plaats voor alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 van de Zandvoortse basisscholen. Hierbij wordt hulp van ouders gevraagd. Op deze dag wordt er voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 een sport- en speldag georganiseerd op school. Ook hierbij is hulp van ouders welkom. Daarnaast doen we als school mee aan de Koningsspelen en organiseren de vakleerkrachten gym van de Hannie Schaftschool en onze school nog een sportdag voor alle kinderen samen met studenten van het CIOS.

Interscolaire sporttoernooien

Voor de Zandvoortse basisscholen worden er jaarlijks verschillende sporttoernooien georganiseerd. Voor de jongens en meisjes vinden aparte toernooien plaats voor voetbal en basketbal. Voor groep 8 is er een variathon. Per toernooi wordt besloten tot wel of geen deelname. Deelname hangt af van het feit of we een team kunnen samenstellen.

 

ActiviteitenBekijk activiteiten

Vioolles in het naschools aanbod
Start naschools aanbod Mindfullness
Start naschools aanbod
“OBS De Zeevonk, voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kind(eren)”