Ouders


Onder de kopjes ouderraad en medezeggenschapsraad vindt u informatie over wat deze raden zoal doen op OBS De Zeevonk.

Onder het kopje documentatie kunt u onze schoolgids, ons anti-pestprotocol, ons veiligheidsplan en ons communicatieplan downloaden. U vindt hier ook het Strategisch Beleidsplan van onze stichting Stopoz.


ActiviteitenBekijk activiteiten

Vioolles in het naschools aanbod
Start naschools aanbod Mindfullness
Start naschools aanbod
“OBS De Zeevonk, voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kind(eren)”