Plusklas

 
Na de herfstvakantie, als alle leerlingen weer gewend zijn aan de schoolroutines en aan hun nieuwe groep, start de plusklas. Ouders van de leerlingen die in aanmerking komen voor de plusklas krijgen hierover een brief thuis. Wij hebben als school een aantal voorwaarden waaraan een leerling moet voldoen alvorens hij of zij in de plusklas geplaatst kan worden. Wij kijken o.a. naar de IEPtoetsen en de methodetoetsen, maar ook de werkhouding en zelfstandigheid van de leerling wegen mee. Deelname aan de plusklas gaat altijd in overleg met de ouders. In de plusklas werken we aan projecten waarmee we op de dagen dat we in onze eigen groep zitten ook verder kunnen. Het is heel leuk om op een andere manier te werken aan projecten.

ActiviteitenBekijk activiteiten

Vioolles in het naschools aanbod
Start naschools aanbod Mindfullness
Start naschools aanbod
“OBS De Zeevonk, voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kind(eren)”