Groepen


Hier vindt u wat basisinformatie over de verschillende groepen.

Uniek op De Zeevonk is dat we in ons team 8 meesters hebben en 12 juffen. Dit zorgt ervoor dat in bijna alle groepen een meester aanwezig is. Voor de dynamiek, met name voor de jongens, is dit heel erg positief. 

Op De Zeevonk hebben we relatief kleine groepen. We hebben bewust gekozen om de groepen klein te houden. De gemiddelde groepsgrootte is rond de 20 leerlingen. Groep 8 vormt hierop een uitzondering met 26 leerlingen.
Bij de kleuters zijn er drie combinatiegroepen van groep 1 en 2. Dit is een bewuste keuze, de oudste kleuters helpen de jongsten. De oudsten leren hierdoor rekening te houden met de kleintjes en elkaar te helpen. De jongste kleuters hebben een maatje dat ze helpt bij de dagelijkse gang van zaken in de kleutergroep. 

Alle groepen hebben de beschikking over een digibord en voldoende leerlingdevices. Voor de groepen 1 en 2 zijn dit I-pads en voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken we chromebooks.
ActiviteitenBekijk activiteiten

Vioolles in het naschools aanbod
Start naschools aanbod Mindfullness
Start naschools aanbod
“OBS De Zeevonk, voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kind(eren)”