De lessen bewegingsonderwijs worden gegeven door meester Robin. De lessen zijn op maandag, dinsdag en donderdag in de Korverhal. Op vrijdag krijgen de kleuters gymles van meester Robin in de speelzaal op school.

Naast de lessen worden er tijdens het schooljaar ook sportdagen, toernooien en clinics georganiseerd.

Lekker bewegen is gezond, dat weet iedereen. Maar bewegingsonderwijs is veel meer dan alleen bewegen:

Door allerlei verschillende beweegvormen, leren we ons lichaam goed kennen en sterker te maken. De bewegingen en oefeningen die we doen kunnen op verschillende manieren, en dus door iedereen, worden uitgevoerd. En je kan uitleg krijgen over hoe een oefening gaat, maar je leert ook heel veel door zelf te ontdekken en door samen regels te maken. 

Daarnaast leren we ook hoe we ons sterk kunnen gedragen: respect hebben voor elkaar, letten op veiligheid, samenwerken, vertrouwen hebben in jezelf en in elkaar, omgaan met winnen en verliezen en doorzetten. 

Bewegingsonderwijs is dus niet alleen leuk en gezond, maar je leert ook heel veel van jezelf en van elkaar.

Belangrijk: 

Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht tijdens de les. Dit heeft met veiligheid en hygiëne te maken. Ben je kleding of schoenen vergeten, dan blijf je op school of je komt helpen in de gymles. 

Ook worden er geen sieraden gedragen tijdens de les. Dit is natuurlijk ook vanwege de veiligheid.

 

 

 

ActiviteitenBekijk activiteiten

Vioolles in het naschools aanbod
Start naschools aanbod Mindfullness
Start naschools aanbod
“OBS De Zeevonk, voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kind(eren)”