Groep 5

 

We hebben twee groepen 5. In deze groepen van ieder 18 leerlingen werken vaste leerkrachten: juf Cornélie en meester Jeroen in groep 5A en juf Isis en juf Brenda in groep 5 B. Juf Esther, de onderwijsassistente helpt ook in onze groepen.
Onze lokalen kun je vinden op de eerste etage. Het zijn heel gezellige lokalen. We hebben leuke hoekjes, waar we kunnen werken. Voor in de klas, naast het bureau van de juffen en meester hangt het digibord. Ook hebben we chromebooks, maar daar mogen we niet alle lessen op maken, schrijven is ook belangrijk vinden de juffen en meester.
In onze klas besteden we veel tijd aan rekenen, taal en spelling. Ook krijgen we Engels. In de middagen besteden we tijd aan "Vier keer wijzer" en creatieve vakken. We krijgen bewegingsonderwijs van meester Robin in de Korverhal. Voor dans hebben we juf Anita, voor kunst hebben we juf Marianne en voor muziek hebben we meester Paul. Zij geven alle vier les in alle groepen.  Meester Jeroen geeft om de week op donderdag ook nog Robotica en mediawijsheidlessen in onze groep.

 We maken elk jaar meerdere uitstapjes. Vanuit uit Kunstmenu kunnen we kiezen tussen theater of dans en we gaan op bezoek bij een museum in Haarlem. Dit kan per jaar verschillen. Ook gaan we elke 2 weken naar de bibliotheek op school. Hier leren we alles over hoe het er in een bibliotheek aan toegaat en gaan we boeken lenen om op school en thuis te lezen.
Aan het einde van jaar is er altijd een schoolreisje en hebben we Meester- en Juffendag. Bij ons op school zijn alle juffen en meesters op dezelfde dag jarig.

ActiviteitenBekijk activiteiten

Vioolles in het naschools aanbod
Start naschools aanbod Mindfullness
Start naschools aanbod
“OBS De Zeevonk, voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kind(eren)”