Groep 5

 

In deze groep van 22 leerlingenwerken twee vaste leerkrachten: juf Cornélie en meester Ad. Op donderdag en vrijdag zijn de juf en meester samen op school en kunnen ze ons extra hulp bieden. Juf Esther K , de onderwijsassistente helpt ook in onze groep.
Ons lokaal kun je vinden op de eerste etage rechts van de trap, het  derde lokaal in de gang. Het is een heel gezellig lokaal. We hebben leuke hoekjes, waar we kunnen werken. Voor in de klas, naast het bureau van de juf en meester hangt het digibord. Ook hebben we chromebooks, maar daar mogen we niet alle lessen op maken, schrijven is ook belangrijk vinden de juf en meester.
In onze klas besteden we veel tijd aan rekenen, taal en spelling. Ook krijgen we Engels. In de middagen besteden we tijd aan "Vier keer wijzer" en creatieve vakken. We krijgen bewegingsonderwijs van meester Robin in de Korverhal. Voor dans hebben we juf Anita, voor kunst hebben we juf Marianne en voor muziek hebben we meester Joop, ook krijgen we DJ-les van juf Maxime. Zij geven alle vier les in alle groepen, net zoals meester Robin.  Meester Jeroen geeft om de week op donderdag ook nog Robotica en mediawijsheidlessen in onze groep.

 We maken elk jaar meerdere uitstapjes. Vanuit uit Kunstmenu kunnen we kiezen tussen theater of dans en we gaan op bezoek bij een museum in Haarlem. Dit kan per jaar verschillen. Ook gaan we elke 2 weken naar de bibliotheek op school. Hier leren we alles over hoe het er in een bibliotheek aan toegaat en gaan we boeken lenen om op school en thuis te lezen.
Aan het einde van jaar is er altijd een schoolreisje en hebben we Meester- en Juffendag. Bij ons op school zijn alle juffen en meesters op dezelfde dag jarig.

ActiviteitenBekijk activiteiten

Start naschools aanbod
Thema ruimte en planeten
Beroependag
“OBS De Zeevonk, voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kind(eren)”