Nieuwsbrieven

Onder de tab maandinfo vindt u alle nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt eens per maand. Ouders, relaties en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Wilt u óók onze nieuwsbrief ontvangen schrijf u dan in via de homepage.

Inschrijven

Wilt u als belangstellende onze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mail naar info.dezeevonk@stopoz.nl 

ActiviteitenBekijk activiteiten

Vioolles in het naschools aanbod
Start naschools aanbod Mindfullness
Start naschools aanbod
“OBS De Zeevonk, voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kind(eren)”