Het team

Het team van OBS De Zeevonk bestaat uit achttien leerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek,  twee vakdocenten muziek, een vakdocent dans, een vakdocent kunst, een intern begeleidster, een onderwijskundig medewerkster, een specialist NT2, een leerkrachtondersteuner, vier onderwijsassistentes, een conciërge, twee administratief medewerksters en twee directeuren. Daarnaast hebben de groepen 4, 5, 6 een uur per week humanistisch vormend onderwijs van een HVO-leerkracht en hebben we regelmatig stagiaires van de PABO.

Groep 1/2 zon juf Romy
Groep 1/2 strand juf Jessica en meester Jan
Groep 1/2 duin juf Lotte
Groep 3   juf Thea
Groep 4  a juf Isis en meester Jan
Groep 4 b meester Rik en meester Jeroen
Groep 5 meester Ad en juf Cornélie
Groep 6 a juf Brenda en juf Renske
Groep 6 b juf Amber
Groep 7 juf Evelien G
Groep 8 a meester Willem en juf Marit
Groep 8 b meester Jeroen en juf Marlies
Interne begeleiding Juf Eveline V
Onderwijskundig medewerkster juf Esther H
Taalklas juf Anne Marieke en juf Maxime
Plusgroep meester Willem
ICT meester Jeroen en juf Saskia
ICC juf Thea en juf Evelien G
Vakdocent gym meester Robin
Vakdocent muziek meester Joop
Vakdocent dans juf Anita
Vakdocent kunst juf Marianne
Vakdocent DJ lessen juf Maxime
Onderwijsassistentes juf Esther K, juf June, juf Ellen Z, juf Sam, juf Maxime en juf Anne Marieke
Leerkrachtondersteuner juf Ellen C
Stagiaires juf Evelien P (LIO) en juf Miriam
Conciërge meester Charles
Administratie juf Nynke 
Directie Marga Bol  

 

ActiviteitenBekijk activiteiten

Start naschools aanbod
Thema ruimte en planeten
Beroependag
“OBS De Zeevonk, voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kind(eren)”