Het team

Het team van OBS De Zeevonk bestaat uit achttien leerkrachten, een vakleerkracht gymnastiek,  twee vakdocenten muziek, een vakdocent dans, een vakdocent kunst, een intern begeleidster, een onderwijskundig medewerkster, een specialist NT2, een leerkrachtondersteuner, vier onderwijsassistentes, een conciërge, twee administratief medewerksters en twee directeuren. Daarnaast hebben de groepen 4, 5, 6 een uur per week humanistisch vormend onderwijs van een HVO-leerkracht en hebben we regelmatig stagiaires van de PABO.

Groep 1/2 zon juf Naomi
Groep 1/2 strand juf Jessica en juf Nadine
Groep 1/2 duin juf Lotte
Groep 3 a  juf Thea
Groep 3 b  juf Karin en meester Ad
Groep 4     meester Rik en juf Marlies
Groep 5 a  meester Jeroen en juf Cornélie
Groep 5 b  juf Brenda en juf Isis
Groep 6     juf Amber
Groep 7 a juf Evelien 
Groep 7 b meester Willem en juf Marit
Groep 8    juf Romy en juf Renske 
Interne begeleiding Juf Eveline V
NT2  juf Petra, meester Roman
Plusgroep meester Willem
ICT meester Jeroen
ICC juf Thea 
HVO docent juf Jacqui
Vakdocent gym meester Robin
Vakdocent muziek meester Paul
Vakdocent dans juf Anita
Vakdocent kunst juf Marianne
Vakdocent DJ lessen juf Maxime
Onderwijsassistentes juf Esther, juf Ellen, juf Maxime en juf Anne Marieke
Leerkrachtondersteuner juf Sam
Stagiaires onderwijsondersteuning juf Puck, meester Jordy en meester Celim
Conciërge meester Charles en meester Mitchell
Administratie juf Niva
Directie Marga Bol  

 

ActiviteitenBekijk activiteiten

Vioolles in het naschools aanbod
Start naschools aanbod Mindfullness
Start naschools aanbod
“OBS De Zeevonk, voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kind(eren)”