Documentatie

Hier vindt u diverse downloads met betrekking tot onze school.
Voor documentatie vanuit onze stichting WijWijzer verwijzen wij u naar https://www.wijwijzer.nu/ouders
 

Strategisch beleidsplan Stopoz

 Klik hier om het Strategisch Beleidsplan van onze stichting te downloaden.

 

 

Schoolgids

Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier om de schoolgids te downloaden.

 

 

 

Anti-Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorg dragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde anti-pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. Klik hier om het pestprotocol  te downloaden.
 

Communicatieplan

Om de verschillende lijnen van communicatie binnen onze school en naar ouders toe zichtbaar te maken hebben we op OBS De Zeevonk een communicatieplan. Klik hier om het communicatieplan te downloaden.

Veiligheidsplan
Op OBS De Zeevonk hebben we ook een veiligheidsplan waarin o.a. onze omgangsregels staan beschreven.
Klik hier om het veiligheidsplan te downloaden.
 

Aanmeldformulier

Mocht u uw kind willen aanmelden als leerling van OBS De Zeevonk dan kunt u hieronder het aanmeldformulier downloaden.
Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.

ActiviteitenBekijk activiteiten

Vioolles in het naschools aanbod
Start naschools aanbod Mindfullness
Start naschools aanbod
“OBS De Zeevonk, voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kind(eren)”