Groep 3

 

In deze groep werkt één vaste leerkracht: juf Thea. Na de zomervakantie beginnen we met het aanleren van de eerste letters. We werken met de nieuwe Veilig Leren Lezen (kimversie), ook begint nu het echte rekenen uit de Wereld in getallen. Een deel van de verwerking van de leerstof doen we op chromebooks. Naast het leren lezen, rekenen en schrijven blijft er in de middag nog voldoende tijd over voor creatieve activiteiten, zingen en spelen, 

 We hebben naast ons eigen lokaal, met digibord, gelukkig de beschikking over een riant speellokaal waar we altijd terecht kunnen voor spellessen. Gymlessen krijgen we van meester Robin in de Korverhal. Ook is er op het schoolplein voldoende ruimte voor de kinderen om naar hartenlust te klimmen, glijden, graven, rijden en rennen! Door middel van de dagritme-kaarten kunnen de kinderen direct zien wat er die dag allemaal aan de orde komt.

Juf Thea wordt ondersteund door een leerkrachtondersteuner, juf Ellen. Daarnaast zijn er de verschillende vakdocenten die zorgen voor de kunst-, dans- en muzieklessen. Ook gaan we op bezoek bij het Zandvoorts museum of het Juttersmuseum en gaan we naar een toneel-,muziek-, of dansvoorstelling in Gebouw de Krocht.


ActiviteitenBekijk activiteiten

Start naschools aanbod
Thema ruimte en planeten
Beroependag
“OBS De Zeevonk, voor ouders die op zoek zijn naar een passende school voor hun kind(eren)”